Vanhusten laitospaikat ovat kortilla

Riittävätkö laitospaikat tulevaisuudessa?

Omaishoitajilla ollut erityisen raskas vuosi.

Vanhustenhoidon tavoitteena on lykätä laitokseen joutumista ja hoitaa vanhukset mahdollisimman pitkään kotona. Moni vanhus myös haluaa itse olla kotona ja saada kotihoidon palvelut
sinne. Kuitenkin jatkuvasti vastaan tulee tilanteita, jolloin laitospaikalle on ollut äkillistä tarvetta ja silloin moni heistä on joutunut siirtymään kotipaikkakunnaltaan kauemmas laitospaikkojen puutteen takia. Palvelutaloja ei voida rakentaa joka niemen kärkeen.