Uusi kävely- ja pyöräilyreitti sai avustuksen

Tulevaisuuden visioissa pyöräilyreitti voisi jatkua aina Otavaan saakka.

Valaistu ulkoilureitti niputtaa taajaman, Satulinnan ja Urmasrinteen. Työt
alkavat maan sulettua.

Suomen hallitus varasi osana elvytyspakettia kunnille vuoden neljännessä lisätalousarviossa mittavan tukipaketin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen.
Valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin on jaossa kaikkiaan 10 miljoonaa euroa. Uudenmaan ELY-keskus myöntää avustukset kunnille hakemusten perusteella.
Hirvensalmelle myönnettiin lähivirkistysalueiden
kunnostus- ja kehittämisavustusta Satulinnan kävely- ja pyöräilyreittihankkeelle 75 000 euroa