Tuukkala tempautui taas uuteen hankkeeseen

Katrin Sundqvist ja Eija Hasa ovat mukana monissa Tuukkalan kylän hankkeissa.

Tavoitteena on varmistaa tärkeän perinnetiedon
säilyminen.

Tuukkalalaiset ovat käynnistäneet aineettoman kulttuurin eli AIKU:n teemahankkeen, joka keskittyy henkiseen perintöön. Tulosta on lähtenyt syntymään nopeasti. Kesäpuodissa on avattu elokuulle jatkuva näyttely digitoiduista valokuvista. Maisema- ja rakennuskuvat on sijoitettu pareiksi niin, että kohteesta on sekä vanha että uusi kuva.
– Valokuvia ja muuta materiaalia otetaan koko ajan vastaan, painottaa hanketoimikunnan puheenjohtaja Pirjo Kiesilä.
Uusia puhuteltavia ja lähteiden tarjoajia etsitään edelleen. Samoin täydennetään tietoja vanhojen valokuvien tapahtumapaikoista ja -ajoista sekä henkilöiden nimistä.