Tervaleppäkuja ei ole oikein kenenkään vastuulla

Tervaleppien kuja tuo kylämaisemaan arvokkuutta. Kujan kunnosta ei kuitenkaan vastaa vain yksi tietty taho, tämä tuo mukanaan käytännön ongelmia.

Tervalepistä on aikanaan tehty sitova suojelupäätös. Kujan kunnossapito kuuluu nykyään jaetusti Inkisen osakaskunnan yksityisille maanomistajille, Etelä-Savon ELY-keskukselle, Hirvensalmen seurakunnalle ja Väylävirastolle.

Hirvensalmen tervaleppäkuja on Suomen ainoana tunnettu tervaleppäkuja. Se syntyi, kun Puulan vedenpinta laski 1830- ja 1850-luvuilla. Tervaleppien mukaan on nimetty paikallisia yrityksiä sekä Hirvensalmen Tervaleppäjuhlat. Tällä hetkellä tervaleppäkujan herruudesta kilpailevat lepät ja lepänvesat, mikä tekee kujasta ränsistyneen näköisen.

KUVATXT Tervaleppien kuja tuo kylämaisemaan arvokkuutta. Kujan kunnosta ei kuitenkaan vastaa vain yksi tietty taho, tämä tuo mukanaan käytännön ongelmia.