Sosiaalipalvelut jäävät sote-puheessa varjoon

Eija Saintula harrastaa paljon ulkoilua. Mukana on usein Taika-koira. Kuva: Jarno Laatikainen

Mielenterveyden ongelmiin pitäisi Eija Saintulan mielestä reagoida nopeammin.
PETRI P. PENTIKÄINEN

Sosiaali- ja terveysala sekä pelastustoimi mullistuvat vuoden vaihteessa, kun niiden järjestäminen siirtyy kunnilta uudelle hyvinvointialueelle. Uudistuksesta on riittänyt puhetta, mutta huomio on keskittynyt sosiaalialalla työskentelevän Eija Saintulan mielestä pitkälti terveyspalveluihin. Saintula (sd.) on Hirvensalmen kunnanhallituksen 2.varapuheenjohtaja ja valtuutettu sekä uuden Etelä-Savon aluevaltuuston varajäsen.
–On paljon poliittisia päättäjiä, joilla ei ole kokemusta sosiaali- tai terveydenhuollosta. Esimerkiksi Essoten hallituksen kokouksissa ja aluevaltuuston seminaareissa olen halunnut nostaa sosiaalipalveluita ja niiden tärkeyttä keskusteluun, koska ne jäävät helposti terveyspalveluiden varjoon.

Parhaillaan Saintula työskentelee sosiaaliohjaajana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman pilotissa, jossa kehitetään sosiaalista kuntoutusta osaksi työikäisten sosiaalipalveluita. Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.
Hankkeen kohderyhmässä ovat työikäiset monenlaista palvelua tarvitsevat, pitkäaikaissairaat ja –työttömät, yksinäiset ja syrjäytyneet.
– Eli asiakasryhmä, joka pitää kaikista vähiten ääntä itsestään, eikä vaadi paljon. Nyt halutaan varmistaa, että nämä palvelut olisivat tasavertaisia koko hyvinvointialueella. Ensi kuussa alkaa ensimmäiset Sosiaalisen kuntoutuksen pilottiryhmät, Saintula sanoo.