Ripatissa kulotettiin metsää

Touko Liikanen (vas.) ja Vesa Väänänen olivat mukana sytytysjoukoissa viime keskiviikkona. Kuva: Juuso Riittinen

Mukana olivat Metsänhoitoyhdistys, palokunta ja talkoolaisia.

Ripatissa kulotettiin noin kuusi hehtaaria metsää viime viikon keskiviikkona. Metsänhoidollisessa kulotuksessa on tarkoituksena varmistaa hyvät kasvuolosuhteet tulevalle puusukupolvelle. Kulotuksella tavoitellaan myös lämpö- ja ravinneolojen parantamista sekä esimerkiksi maan happamuuden vähenemistä. Myös monet eliöt ja kasvilajit hyötyvät metsän kulotuksesta.