Rehtorin pesti on mahdollisuus

Klaus Karjalainen aloittaa rehtorina Lahnaniemen koulussa, jossa hän opettaa esimerkiksi liikuntaa ja ympäristöoppia.

Lahnaniemen koulun uusi rehtori Klaus Karjalainen näkee pienessä koulussa vahvuuksia ja otollisia kehittämisen tilaisuuksia.

Lahnaniemen koulussa opiskelee oppilaita esikoululuokan ja kuudennen luokan väliltä. Samassa
kiinteistössä toimii myös ryhmäperhepäivähoito. Koulun rehtorina ensimmäinen elokuuta aloitti
Klaus Karjalainen, joka on jo tuttu Hirvensalmen kouluympyröissä.

Tuoreen rehtorin mukaan Lahnaniemen kyläkoulu on koulu, jossa arvostetaan kasvatuskumppanuus-ajattelua. Kodin ja koulun yhteistyössä painottuu muutenkin avoimuus ja lapsen paras.