Rakennetun ympäristön katselmus ti 11.6. klo 14 alkaen

Rakennuslautakunta suorittaa MRL 167 §:n ja rakennusjärjestyksen kohdan 3.3 nojalla Hirvensalmen taajama-alueella (mukaan lukien Urmaslahden asemakaava-alue ja Kirkonkylään johtavien sisääntuloteiden alueet) rakennetun ympäristön katselmuksen tiistaina 11.6.2024 klo 14 alkaen.

Katselmuksessa ei mennä yksityisten kiinteistöjen alueille vaan lautakunta pysyttäytyy yleisillä alueilla. Katselmuksessa havainnoidaan kuitenkin yleisten alueiden lisäksi katualueilta näkemää yksityisiltäkin kiinteistöiltä.

Hirvensalmi 6.6.2024

HIRVENSALMEN KUNTA

Rakennuslautakunta