Mökkiläisten palaute muutti hakkuusuunnitelmaa Merrasmäessä

Pekka Toivakka ja Pentti Pietilä huolestuivat hakkuusta, joka kohdistuu niemenkärkeen Merrasmäessä.

Metsähallitus suunnittelee toimenpiteitä 36 hehtaarin alueelle.

Merrasmäessä mökkeilevän Pentti Pietilän luontoidylli särkyi pahasti, kun tieto Metsähallituksen suunnittelemista hakkuista paljastui. Metsähallituksen yhtiö Metsätalous Oy haki lupaa hakkuusuunnitelmalle, joka oli monien alueen mökkitonttien omistajien mielestä ylimitoitettu.
Suurin huoli kohdistui avohakkuisiin, joiden myötä maisemat alueella olisivat muuttuneet radikaalisti.

Jouluaatonaatto toi Merrasmäkeen mukavia uutisia, sillä Metsätalous Oy ilmoitti vastineessaan kohtuullistavansa hakkuusuunnitelmaa monilta osin. Yksi avohakkuukuvio on poistettu ja muutettu väljennyshakkuuksi. Toinen kuvio on muutettu poimintahakkuuksi. Lisäksi yhtä hakkuukuviota on rajattu selvästi aikaisempaa pienemmäksi.