Matilainen jatkaa vs. kunnanjohtajana

Esko Kekkosen (kesk.) vieressä istuva Heikki Liukkonen (kesk.) oli harmissaan päätöksestä. Pirkko Luntta esitti kokoomuksen eriävän mielipiteen vs. kunnanjohtajan valinnasta. Valtuustosalissa Luntan kanssa saman pöydän äärellä istuu Pepe Hölttä (IKL).

Kokoomus ei puoltanut kunnanhallituksen esitystä Jukka Ollikaisen valintaa vs. kunnanjohtajaksi.

Hirvensalmen kunnanvaltuuston oli määrä päättää maanantain kokouksessaan vs. kunnanjohtajan valitsemisesta virkaan. Kun työjärjestystä alettiin hyväksyä, niin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aada Ruhanen (kesk.) ilmoitti, että kyseistä pykälää ei käsitellä lainkaan. Syynä oli se, että entinen Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen oli vetänyt hakemuksensa pois, koska hänen tietoonsa oli tullut, ettei valintaa tehtäisi ilman äänestystä.

– Hän kävi esittäytymässä kunnanhallitukselle ja kävi ilmi, ettei kokoomus tule puoltamaan päätöstä, Ruhanen kertoi kokouksen jälkeen.

 

Kokoomus asettui valtuustossa kunnanhallituksen esitystä vastaan, sillä esitykselle ei ollut heidän mielestään perustetta ja varsinaisen viransijaisen valinta heikentäisi kunnan taloutta. Kokoomuksen Pirkko Luntta huomautti, ettei päätös olisi ollut yksimielinen muissakaan puolueissa. Ari Kämppi (sd.) täsmensi kokouksen jälkeen, ettei ole missään vaiheessa puoltanut Ollikaisen valintaa vs. kunnanjohtajaksi.

– Hallintosäännön mukaan hallintojohtaja sijaistaa kunnanjohtajaa tämän ollessa estynyt. Hallintojohtaja on jo aiemmin hoitanut kyseisiä tehtäviä ja ilmaissut halukkuutensa jatkaa, Luntta totesi.

Luntta päätti puheenvuoronsa toivoen avautuvaan kunnanjohtajan virkaan mahdollisimman laajaa kiinnostusta, myös Ollikaisen suunnalta.

Puheenjohtaja Ruhanen lisäsi, ettei hallintojohtaja Anne Matilainen ole antanut erillistä suostumusta, vaan todennut voivansa jatkaa tehtävässä.

 

Alun perin asian esitellyt ja Ollikaiseen yhteyttä ottanut Heikki Liukkonen (kesk.) oli hyvin harmissaan, ettei valinta toteutunut. Hän muistutti työssä jaksamisesta ja totesi ajatelleensa vain virkamiesten parasta.

Kokous kesti kaikkinensa vajaat puoli tuntia Ruhasen edetessä napakasti listalla eteenpäin. Valtuusto hyväksyi käsiteltävät asiat yksimielisesti.

Tärkeimpänä niistä olivat Urmaslahden asemakaavan muutos, jonka myötä aurinkovoimalan rakentaminen voi alkaa. Lisäksi vuoden 2025 alusta kuntien vastuulle siirtyvien julkisten työvoimapalvelujen sopimuksen Mikkelin seudun kuntien kanssa hyväksyttiin kuten myös Versowoodin ja kunnan välisen maakaupan kauppakirjaluonnos.

Kunnanjohtaja viransijaisen valinta oli herättänyt kuntalaisia paikalle normaalia enemmän.

 

Valtuustoaloitteita esiteltiin kaikkiaan kolme kappaletta. Heikki Liukkonen esitti, että ikäihmisille järjestettäisiin kesäinen kokoontumispaikka Pitäjäntien ja Aravatalon väliselle nurmialueelle.

– Heikinniemessä toimettomana oleva leijonien lahjoittama grillikatos voitaisiin ottaa hyötykäyttöön, Liukkonen esitteli.

 

Saara Liukkonen (kok.) esitti kaksi aloitetta. Toinen koski nuorten harrastusseteliä ja toinen puolestaan pururadan valaistusta.

– Valaistus puuttuu joiltain paikoin kokonaan ja osittain se on heikkoa. Esitän, että kunta laittaisi tämän asian kuntoon. Molemmat aloitteet ovat lähtöisin kuntalaisilta saadusta palautteesta, Liukkonen täsmensi.

EMMI MUSTONEN