Liekuneelta otettiin näytesarjaa

Näytteitä ottamassa Xamkista Niina Laurila (vas.), Juha Vihavainen ja Aki Mykkänen (kumartuneena) sekä rannassa Syken Outi Setälä, Pekka Kotila ja Maiju Lehtiniemi.

Kiinnostuksen kohteina olivat mikro- ja makromuovit ja muut haitta-aineet.

VIRPI KONTINEN

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin ja Suomen ympäristökeskus SYKEn väkeä oli toukokuun puolivälissä näytteenotossa Liekuneella. Näytteitä ehätettiin ottamaan pian järven jäiden lähdettyä.
Otoksissa oli järvivettä ja uimarantojen hiekkaa. Xamkin projektipäällikkö Niina Laurila kertoi, että tavoitteena on selvittää muun muassa, minkä verran mikro- ja makromuovia tai muita haitta-aineita Liekuneessa on. Tavoite liittyy laajaan Waterplus- eli Vesistöjen puhtautta uusin menetelmin -hankkeeseen.

Suomen ympäristökeskus kerää tietoa vesistöjen haitta-ainepitoisuuksista yleensä ottamalla näytteitä sekä hyödyntämällä jatkuvatoimisia antureita ja droneja, jotka ovat vielä koekäytössä.
– Uudet monitorointimenetelmät mahdollistavat, että vesien laatua voidaan seurata aiempaa tarkemmin ja reaaliaikaisemmin, esitteli projektipäällikkö Joonas Kahiluoto SYKEstä.
Myös Etelä-Savon asukkaita, kuten koululaisia ja partiolaisia, osallistuu tutkimushankkeeseen. Veden pinnankorkeus-, levä- ja roskahavaintojen avulla voidaan määrittää roskaantuneimmat alueet, joilla sitten järjestetään siivoustalkoita.
– Talkoissa tiedotetaan vesistöjen tilasta, roskaantumisesta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista, Kahiluoto kertoo.