Kunta ei pidä Essoten kulukehityksestä

Kuntien alkuperäiset vaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelutasosta ja kustannuksista eivät ole toteutumassa.

Maanantaisen kunnanhallituksen kokouksen tärkein asiakohta oli lausunnon antaminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnitelmasta.
Ensi vuoden osalta Essoten talousarvio on kaikkiaan noin viisi miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviota aiotaan tasapainottaa erillisellä talous- ja muutosohjelmalla, jonka toimenpiteet ovat vielä valmisteluasteella.