Kunta ei halua kaivostoimintaa Hirvensalmelle

Vain harva julkisyhteisö on ottanut kantaa malminetsintää vastaan.

Saimaa ilman kaivoksia ry on tehnyt kansalaisaloitteen lakialoitteesta malminetsinnältä ja kaivostoiminnalta kokonaan kiellettyjen alueiden perustamiseksi. Nyt yhdistys on lähestynyt Suomen kuntia ja pyytää niiltä tukea kampanjalle. Hirvensalmen kunnanhallitus päätti juhannusviikon kokouksessaan tukea kansalaisaloitetta yhteisönä. Kyse ei ole rahallisesta tuesta, vaan kannantotosta kuntana.

Kunnanjohtaja Seppo Ruhanen kertoo kansalaisaloitteen olevan kunnan näkökulmasta tukemisen arvoinen ja varmaan myös ainutlaatuinen, sillä harvemmin julkisyhteisöt lähtevät kansalaisaloitteiden taakse.
– Tämä on vahva ja varmaan myös harvinaislaatuinen ilmaus siitä, ettei Hirvensalmi halua sen arvokasta ympäristöä pilattavan kaivostoiminnalla.