Kunnan taloudelle asetettiin raamit

Rahapussin suu on jatkossa syytä pitää tiukalla.

Hirvensalmen kunnanhallitus kokousti toissa maanantaina. Suurimman osan parituntia kestäneestä kokouksesta vei talousarvion 2022 raameista päättäminen.

Ensi vuoden taloutta arvioitaessa ja talousarviota laadittaessa suurin epävarmuus kohdistuu yleisen talouskehityksen suuntaan. Erityisesti koronan vaikutukset niin kansantalouteen kuin kuntatalouteenkin ovat suuri epävarmuustekijä.