Kunnan saama tunnustus lämmittää mieltä

Rakennustarkastaja Petri Luukkonen ja tekninen johtaja Asko Viljanen toteuttavat käytännössä sitä, millaista Hirvensalmea on päätetty rakentaa.

Hirvensalmi sai maankäytön palkinnon, ja sen kävi pokkaamassa kaiken takana oleva kahden miehen organisaatio.

PETRI P. PENTIKÄINEN

Hirvensalmen kunta on tällä hetkellä Etelä-Savon maankäytön kiertopalkinnon haltija. Tunnustuksen kävivät alkukeväästä ottamassa vastaan tekninen johtaja Asko Viljanen ja rakennustarkastaja Petri Luukkonen.
Ainakaan Hirvensalmen kaavoitusta ja rakennusvalvontaa ei rasita raskas rakenne, sillä palkinnon noutaneet olivat käytännössä koko organisaatio.
– Kun vertaa jonkin ison kaupungin kaavoitusorganisaatioon, meillä on pieni porukka, joka pyörittää kaikkia asioita. Pienessä kunnassa ihmiset tuntevat toisensa, tekninen johtaja Asko Viljanen sanoo.

Rakennuslautakunta tekee linjaukset, Viljanen vastaa kaavoituksesta ja Luukkonen rakennusvalvonnasta. Kaavoituksessa käytetään paljon konsulttiapua, ja rakennustarkastaja Luukkonen pidetään ajan tasalla.
– Rakennusvalvonnan on hyvä olla mukana osana kaavoitusprosessia. Silloin tiedetään, mitä kaavoittaja haluaa, Viljanen huomauttaa.
Hän sanoo, että kunnan kaavoituksessa on tehty vuosien mittaan määrätietoista työtä.
– Meillä on rantayleiskaava, keskustaa on kehitetty ja kunnan hallintokortteli on aika hieno saavutus.

Mitä sitten rakennusvalvonnan hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa?
– Se on sitä, että asiat tehdään määrätyssä ajassa ja asiallisesti. Etsitään keinot rakentamisen mahdollistamiseen, lain reunaehdot on tietenkin otettava huomioon, rakennustarkastaja Petri Luukkonen sanoo.