Koulun Yhdessä-kurssilla pääsee askartelemaan

Yhdeksäsluokkalaiset Jimi Pöysti ja Otto Ukkonen kävivät Yhdessä-kurssilla Puulan Manuellissa.

Elomaan koulun väki kiittää muun muassa Puulan Manuellia toimivasta yhteistyöstä.

VIRPI KONTINEN

Elomaan koulun yhdeksäsluokkalaisten arjessa tärkeintä nyt on päättöluokan vaatimusten loppuun vieminen. Osa sitä on kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille tarjottaviin valinnaisainekursseihin lukeutuva Yhdessä. Tänä keväänä toista vuotta toteutettavalle opintokokonaisuudelle on löytynyt halukkaita oppilaita vapaaehtoisesti, ja kurssi on tullut osallistujista täyteen nopeasti.
– Tarjoamme kaksi tuntia viikossa valinnaista, kiinnostavaa tekemistä yli oppiainerajojen ja arvosanapaineitta. Oppilaita kuunnellaan, ja he saavat tästä työkokemusta, opinto-ohjaaja Terhi Venemies kertoo.
Olennaista taito- ja taideaineiden opetussuunnitelman huomioivalla kurssilla on myös tahto tehdä hyvää yhteisvoimin niin, että sekä auttava että autettava osapuoli hyötyvät. Oppilaat ovat lähteneet toteutuksiin rohkeasti.

Toissa perjantai-iltapäivänä, yhdeksäsluokkalaisten Yhdessä-kurssin viimeisenä päivänä Puulan Manuellin auttamishankkeessa ahersivat Otto Ukkonen ja Jimi Pöysti. Heistä Otolla on enemmän sidosta käsityöharrastuksiin, koska hän fiksailee mielellään mopoaan. Toki kumpikin on käynyt aiempina kouluvuosina myös teknisen työn ja tekstiilityön opetuksessa.
– On kivaa päästä tekemään jotain järkevää, pojat pohtivat.