Järvilohen istutus aloitettiin Puulalla

Pienille lohenpoikasille ensimmäiset viikot ovat erittäin ratkaisevia.

Elinvoimainen järvilohi -hankkeen tavoitteena on pelastaa uhanalainen järvilohikanta.

Elinvoimainen järvilohi -hankkeen seurauksena Puulaan istutettiin toissa torstaina 8 000 järvilohen poikasta.
Järvilohien istutukset ovat osana tutkimusta, jossa selvitetään virikekasvatuksen vaikutuksia lohen kasvuun ja selviytymiseen. Istutuksista tämä oli ensimmäinen, jonka jälkeen niitä jatketaan tulevina vuosina riittävän tutkimustiedon keräämiseksi.

Annika Haverinen