Etäkoulu sujuu ongelmitta

Opettaja Tuomas Mannisen työvälineet. Hän on oppilaiden tavoitettavissa koulupäivän ajan. Kuva: Tuomas Manninen

Etäkoulu luo mukanaan uusia toimintatapoja. Opettajat uskovat niiden jäävän osittain käyttöön.

Elomaan koululla etäopiskelu sujuu rehtori Petteri Lahdelman mukaan mallikkaasti. Opettajat pitävät pari kertaa viikossa etäkokouksia.
– Jouduimme reagoimaan erittäin lyhyellä varoitusajalla ja kaikkien osapuolten kannalta muutokset ovat olleet suuria.
– Tällaiseen yhden päivän aikana tehtyyn digiloikkaan nähden asiat ovat sujuneet hämmästyttävän hyvin, Lahdelma toteaa tyytyväisenä.
Rehtorin mukaan niin oppilaat kuin henkilökunta ovat yhteisen haasteen edessä, eikä kukaan pääse helpolla.

Lahdelma kertoo, että Elomaan koululla ei ole tällä hetkellä yhtään oppilasta. Hän kertoo itse käyvänsä koululla säännöllisesti.
Mikäli koulujen sulku jatkuu kesälomaan saakka, koululla ollaan valmiina toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla.
– Tietenkään sitten ei ole päätöstilaisuutta vaan todistukset toimitetaan postitse. Järjestely ei käytännön tasolla aiheuta ongelmaa, Lahdelma toteaa.