Arseeni asettuu suodattimella tai vesiosuuskunnalla

Kunnan eteläosasta löytyneet porakaivojen arseenipitoisuudet ovat terveydelle vaarallisia.

Hirvensalmelta löytyi arseenia porakaivovedestä Haukonmäen alueelta. Alueelta tutkittiin yhteensä 17 porakaivoa, joista talousvesiasetuksen määrittämä enimmäisarvo, 10 mikrogrammaa litraa kohti, ylittyi kahdeksassa. Asiasta ensimmäisenä uutisoi Länsi-Savo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Hannu Kiviranta toteaa, ettei enimmäisarvon ylittävää vettä kannata juoda tai käyttää ruoanlaittoon. Vaikka raja-arvo ylittyy, niin veden käyttöä pesu-, pyykki- tai saunavetenä ei tarvitse rajoittaa.
– Arseeni ei imeydy ihon läpi ja riski saada arseenia elimistöön suihkussa tai saunassa hengitysteitse on pieni, Kiviranta toteaa.
– Varovaisuus periaatetta noudattaen, en kuitenkaan suosittelisi käyttämään enimmäisarvon ylittävää vettä kasvimaan kasteluvetenä.

Arseenin on todettu lisäävän lähinnä virtsarakon syöpäriskiä, mutta Kivirannan mukaan kyse on väestötason riskistä.
– Koska riskiin vaikuttaa moni muukin tekijä, on arseenin osuutta yksilötasolla vaikea osoittaa.