Ambulanssi lähdössä Hirvensalmelta?

Palvelutason alentamista ei katsota kunnassa hyvällä.

Ensi maanantaina pidettä­vän kunnanhallituksen kokouksen esityslistan mu­kaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) on aikeissa muuttaa ensihoidon palvelutasoa Hirvensalmen osalta.
Hirvensalmelaisen saamien tietojen mukaan Hirvensalmen päiväyksik­kö lakkautettaisiin ja ambu­lanssi siirrettäisiin Mikkeliin. Tämä tarkoittaisi toukokuussa 2013 päivänvalon nähneen ambulanssitoiminnan päättymistä Hirvensalmella.