Aivojen huolto kannattaa

Hankesuunnittelija Riitta Halonen näyttää esimerkkiä käsien hallinnan harjoittelusta.

Kurssilla edistetään aivoterveyttä sekä teoriassa että käytännössä.

VIRPI KONTINEN

Hirvensalmen kunnanviraston valtuustosalisalissa pidetään viiden kokoontumisen maksutonta Pirteät aivot -kurssia, jonka vetäjä on Mikkelin seudun muisti ry:n hankesuunnittelija Riitta Halonen – jatko-opinnoin asiaan perehtynyt fysioterapeutti. Halosta kurssilaiset kiittelevät selkeäsanaiseksi.
– Kurssilaiset ovat olleet innostuneita ja aktiivisia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, hän puolestaan kuvailee.
Muistikurssilla on ollut viisitoista osallistujaa, useimmat naisia. Piristävä puolitoistatuntisten muistiopastusten sarja päättyy 11. tammikuuta.

Kurssia ei ole suunniteltu muistisairaille vaan niille hirvensalmelaisille, jotka haluavat ehkäistä muistisairauksien syntyä. Kurssi painottaa tutkittua, luotettavaa tietoa. Sillä oppii, miten muisti toimii ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Elintavoilla, kuten ravintovalinnoilla, on hyvin suuri merkitys yksilön koko aivotoiminnalle, johon muistikin sisältyy.
– Tietoa muistin huoltamisesta täydennämme erilaisin harjoituksin, Halonen esittelee.
Kunkin kokoontumiskerran teeman mukaisissa harjoituksissa on ollut esimerkiksi aivoja haastavia motorisia liikkeitä, verbaalisia ja matemaattisia tehtäviä, rutiinien rikkomista sekä ilmaista nettipeliä, muistipuisto.fi.

Marraskuun ensimmäisenä päivänä alkaneesta kurssista tiedotettiin paikallislehden järjestöpalstalla sekä lähikaupan ja kirjaston ilmoitustaululla. Pirteät aivot -kurssi on suunnattu yli 65-vuotiaille henkilöille, sillä heille kurssin sisältö on ajankohtaisinta. Mukaan ovat saaneet toki tulla nuoremmatkin, jos myös heillä on huolta omasta muististaan sekä halua edistää aivoterveyttään.

Hoitajana työskennelleen, pian 67 vuotta täyttävän Marja Ukkosen sai kurssille sen sisältö selkeine ja kiinnostavine teemoineen. Tapaamiset on suunniteltu tarpeeksi väljästi joka toiselle tiistaille.
Ukkonen on ollut hyvin tyytyväinen käytännönläheiseen, sopivan helppoon opastukseen.
– Yksilöllisyys on toteutunut osallistujien henkilökohtaisilla tavoitteilla, hän kertoo.
Parasta aivojen piristämisen ohjeistuksessa on ollut johdonmukaisuus ja tasokkuus. Kurssilta on saanut myös lisävirtaa elämään.