Veisto Oy valittaa melurajoituksista

Veisto Oy Kissakosken saha on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen. Asia koskee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä annettuja melurajoituksia.

Valitus on jätetty Vaasan hallinto-oikeuteen helmikuun lopulla.

– Valitus koskee vakituisten asuintalojen yöaikaista melurajaa sekä yöaikaisen melun määritystapaa, täsmentää sahan johtaja Uolevi Rautio.

Raution mukaan sahalaitoksen tarkoituksena on saada samat rajat- ja määritystavat kuin vastaavilla maakunnan sahalaitoksilla.

– Yhdellä lisätunnilla pystyttäisiin järkeistämään henkilökunnan kahvi- ja ruokailutaukoja ja lisäämään huoltotauko vuorojen väliin. Lisäksi sillä saataisiin muutenkin lisättyä joustavuutta ja tehostettua tuotantoa, hän toteaa.